Τοπικές Εφημερίδες
Ηπειρωτικός Αγών Ήπειρος
Πρωινός Λόγος Ήπειρος
Ελευθερία Θεσσαλία
Ταχυδρόμος Θεσσαλία
Η Αλήθεια Θεσσαλία
Η Θεσσαλία Θεσσαλία
Κοινή Γνώμη Κυκλάδες
Χρόνος Κομοτηνή
Χρονικά της Δράμας Δράμα
Μακεδονία Κεντρική Μακεδονία                
Τύπος Θεσσαλονίκης Θεσσαλονίκη
Ημερησία Βέροια
Χανιώτικα Νέα Κρήτη
Νέα Κρήτη Κρήτη
Πατρίς Κρήτη
Πελοπόννησος Πελοπόννησος
Πατρίς Πελοπόννησος
Θάρρος Μεσσηνία
Πολιτεία Πιερία
Ημέρα Ζακύνθου Ζάκυνθος
Δημοκρατική της Ρόδου Ρόδος
Εθνικός Κήρυξ Ομογένεια