Συμπληρωματικός Πίνακας άρθρου 67 παρ. 3 εδ. β' Ν. 4331/2015 όπως τροποποιηθηκε και ισχύει - Υπόθεση Αγούδημου

09/05/2023

Η ΟΛΠ Α.Ε. ανακοινώνει τον Συμπληρωματικό Πίνακα άρθρου 67 παρ. 3 εδ. β' Ν. 4331/2015 όπως τροποποιηθηκε και ισχύει - Υπόθεση Αγούδημου

Συνημμένα αρχεία:   Chairman's Decision 111-2023


ΟΛΠ Α.Ε. - Δελτίο τύπου