Διακήρυξη 004/2022 ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την πώληση του ρυμουλκού σκάφους «Πέλλα», της χαλύβδινης υδροφόρας «Θεσσαλονίκη» και τεσσάρων ρυμουλκούμενων φορτηγίδων κύτους, της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

25 Μαΐου 2022


Διακήρυξη 004/2022 ανοικτού πλειοδοτικού διαγωνισμού για την πώληση του ρυμουλκού σκάφους «Πέλλα», της χαλύβδινης υδροφόρας «Θεσσαλονίκη» και τεσσάρων ρυμουλκούμενων φορτηγίδων κύτους, της Ο.Λ.Θ. Α.Ε.

Ο.Λ.Θ. Α.Ε. - Δελτίο Τύπου