Δύναμη των ελληνικών εμπορικών πλοίων, 100 ΚΟΧ και άνω, Φεβρουάριος 2017 (Προσωρινά στοιχεία)

Πειραιάς, 24 Απριλίου 2017

Η Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) ανακοινώνει τη Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου (πλοία 100 Κ.Ο.Χ. και άνω) για τον μήνα Φεβρουάριο 2017. Ειδικότερα:

• Η Δύναμη του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου τον μήνα Φεβρουάριο 2017, σε σύγκριση με την αντίστοιχη Δύναμη του Φεβρουαρίου 2016, παρουσίασε μείωση κατά 0,2%. Μείωση κατά 0,3% σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2016 προς το 2015.

• Η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου, από πλοία 100 ΚΟΧ και άνω, τον μήνα Φεβρουάριο 2017 σε σύγκριση με την αντίστοιχη χωρητικότητα του Φεβρουαρίου 2016, παρουσίασε αύξηση 0,8%, έναντι μείωσης 0,7% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2016 προς το 2015.

Ελληνική Στατιστική Αρχή - Δελτίο Τύπου